ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Λίγα λόγια
για εμάς

Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία παροχής αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα και στο κλάδο των τροφίμων.

Εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων και μελετών σε γεωργικές επιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην διερεύνηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ επιτυγχάνει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλο το φάσμα παραγωγής των τροφίμων, από το χωράφι μέχρι και τον τελικό καταναλωτή.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
Η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Η ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους πελάτες μας
Η βέλτιστη οργάνωση σε όλους τους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Η αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας προς όφελος του πελάτη
Η συνεχής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας μέσα από συνεχή ενημέρωση και εκπαιδεύσεις
Η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με γνώμονα πάντα το όφελος των πελατών μας
Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των πελατών μας
Η δημιουργία και η χρήση τόσο εργαλείων marketing όσο και ψηφιακών εργαλείων με πρακτική εφαρμογή στη γεωργία