Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, να συμβάλλουν στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου που αυτές απευθύνονται και να ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Σπάρτης 26, Καλλιθέα, 176 73 Αθήνα
Τηλ : 210 9530004
Email : info@agrostirixi.gr

Σπάρτης 26
Καλλιθέα,
176 73