ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ
Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους και εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές, πολυετή εργασιακή εμπειρία, ενώ συμμετέχουν συνεχώς σε σεμινάρια που πραγματοποιούνται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του χώρου προκειμένου να ενημερώνονται πλήρως για τις εξελίξεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Επιπλέον, τα στελέχη μας διαθέτουν τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους, στην αυτοματοποίηση των πάγιων διεργασιών καθώς και στη μείωση του κόστους υλοποίησης, στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε παραγωγούς, στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, στην εκπόνηση μελετών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, στη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος, στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών ευφυούς γεωργίας, στη προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων και στο σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας και ιστοσελίδων.

Γνώμονας μας είναι η συνεχής στήριξη του παραγωγού, μέσω ολοκληρωμένων και καινοτόμων προτάσεων, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του, προσφέροντας του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
5.000
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
150
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας των Τροφίμων & Ιχνηλασιμότητας
100+
ΠΕΛΑΤΕΣ