ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠ. ΕΛΙΑΣ τδ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠ. ΕΛΙΑΣ τδ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
27.03.2019 Εκπαίδευση παραγωγών 

 

Bii.1: ”Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.” 

Αντικείμενο εκπαίδευσης: 

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό 

Διαδικασία κομποστοποίησης και τα οφέλη της 

Εκπαίδευση στη μηχανική επεξεργασία των κλαδιών με θρυμματιστή

 

Bii.2: “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Αντικείμενο εκπαίδευσης 

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό 

Διαδικασία ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών καθώς και τα οφέλη της οργανικής ουσίας – κοπριάς στην ελαιοκαλλιέργεια

 

Βiv: “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

Αντικείμενο εκπαίδευσης 

Κανόνες υγιεινής 

Ασφάλεια των εργαζομένων

Ασφαλής χρήση και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων

Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισμού

Παροχή πρώτων βοηθειών

 

20.02.2019 Εκπαίδευση παραγωγών

Βiv: “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

Αντικείμενο εκπαίδευσης 

Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

Τετράδιο Παραγωγών

Αποθήκευση ΦΠΠ

Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση

Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής 

Ιχνηλασιμότητα – Αποθήκευση

Leave a comment